Specyficzna prognoza warunków drogowych
 

Specyficzna prognoza warunków drogowych jest najbardziej zaawansowanym produktem jaki oferujemy służbom zimowego utrzymania dróg. Oprócz parametrów prezentowanych w Ogólnej prognozie warunków drogowych zawiera szczegółowe informacje o prognozowanym stanie śliskości. Określamy zjawisko powodujace oblodzenie, jego zasięg i prawdopodobieństwo wystąpienia. Pozwala to na precyzyjne zaplanowanie akcji oczyszczania.

Specyficzna prognoza warunków drogowych opracowywana jest dwa razy na dobę i dostarczana do klienta drogą mailową.