Ogólna prognoza warunków drogowych
 

Ogólna prognoza warunków drogowych obejmuje prognozę temperatury powietrza na 2m, temperatury drogi, temperatury "mostu" (miejsc najbardziej narażonych na wychłodzenie), wilgotności powietrza, zachmurzenia, prawdopodobieństwa wystapienia opadów, ilości opadów, prawdopodobieństwa wystąpienia śniegu i tzw. granicy śniegu. dane przedstwione są w formie tabeli i wykresu.

Definicje wszystkich prezentowanych parametrów znajdziecie Państwo w Opisie parametrów na naszej stronie.

Ogólna prognoza warunków drogowych jest opracowywana dla najbliższych 36 godzin, z krokiem godzinnym oraz dla kolejnych 8 dni z podaniem warunków na dzień i na noc. Prognoza 36 godzinna jest aktualizowana co 1 do 3 godzin w oparciu o napływające dane pomiarowe i analizę meteorologa śledzącego na bieżąco rozwój sytuacji meteorologicznej. Prognoza 8-dniowa jest aktualizowana 2 razy na dobę.

Dodatkowo dostępna jest tekstowa prognoza warunków meteorologicznych.