Zamarzająca woda
 

Ten rodzaj oblodzenia występuje, kiedy na nawierzchni znajduje się warstwa wody pochodzącej z opadów deszczu, mżawki lub rozpuszczonego śniegu, przy jednoczesnym spadku temperatury podłoża poniżej zera wskutek nocnych rozpogodzeń. W przeciągu krótkiego czasu na mokrej nawierzchni powstanie wtedy warstwa lodu.

Typową sytuacją synoptyczną, podczas której występuje taki rodzaj śliskości jest przechodzenie frontu chłodnego w godzinach wieczornych i nocnych. Duże zachmurzenie połączone z opadami deszczu zanika szybko po przejściu linii frontu, wiatr słabnie i temperatura powierzchni gruntu spada na skutek wypromieniowania.

Na mokrej nawierzchni, szczególnie po deszczu, który wypłukał ewentualne pozostałości soli, bardzo szybko powstaje śliskość poprzez zamarzanie wody na powierzchni drogi.

Ryzyko i czas powstania tego rodzaju śliskości uzależnione jest od temperatury gleby. Jesienią temperatura gruntu jest jeszcze stosunkowo wysoka, i dlatego temperatura nawierzchni drogowej, czerpiąc ciepło z gruntu spada dość wolno. W tym przypadku temperatura nawierzchni będzie najczęściej powyżej temperatury punktu rosy. Podczas gdy temperatura nawierzchni powoli spada, droga będzie powoli schła. Przeważnie droga wyschnie zanim temperatura nawierzchni spadnie poniżej zera stopni. Tylko odcinki dróg pozostające cały dzień w cieniu lub mosty pozbawione dopływu ciepła od gruntu są narażone na powstawanie warstwy lodu.

Zimą proces zamarzania wody zgromadzonej na powierzchni przebiega znacznie szybciej. Po okresie chłodu grunt jest wychłodzony do większej głębokości i z tego powodu, temperatura nawierzchni szybciej spada – zgromadzona woda zamarza szybciej. Ten tak zwany „Czarny Lód” jest niezwykle niebezpieczny, ponieważ kierowca nie jest w stanie wzrokowo odróżnić jezdni mokrej od jezdni pokrytej zamarzniętą wodą.

Wiosną warunki konieczne do zamarznięcia wody na jezdni występują rzadziej, ze względu na dłuższy okres nasłonecznienia, wyższe położenie słońca, krótsze noce oraz stopniowo podnoszącą się temperaturę gruntu.

Warunki do powstania śliskich nawierzchni drogowych w wyniku zamarzania wody mogą wystąpić również po dłuższym okresie chłodnej pogody w obliczu przechodzenia frontu ciepłego i nadciągającej odwilży. Opady poprzedzające przyziemną linię frontu ciepłego przy okresowych nocnych rozpogodzeniach mogą spowodować ponowny spadek temperatury powierzchni jezdni poniżej zera stopni. Jeżeli temperatura powietrza jest jedynie kilka stopni większa od zera wychłodzone głębsze warstwy gruntu spowodują szybkie wychłodzenie powierzchni jezdni i warstwy powietrza bezpośrednio do niej przylegającej. W takich warunkach woda zgromadzona na jezdni zacznie zamarzać.

W ogromnej większości przypadków zwarta warstwa zachmurzenia zapobiega nocnemu wychłodzeniu powierzchni gruntu, i tym samym zamarzaniu wody na jezdni.