Opady
 

Opady atmosferyczne w wieloraki sposób mogą prowadzić do powstania śliskości na drodze. Najważniejszymi rodzajami opadów są śnieg, deszcz, opady marznące i grad. Postać opadu zależna jest przede wszystkim od temperatury pomiędzy dolną granicą chmury i powierzchnią gruntu. W samych chmurach opad nawet latem najczęściej składa się ze śniegu. Jeżeli w warstwie pomiędzy chmurą a powierzchnią ziemi temperatura jest powyżej 0 stopni, śnieg ulega stopieniu i w efekcie do powierzchni gruntu opad dociera w postaci deszczu.

Śnieg

Kiedy między chmurami i powierzchnią ziemi panuje temperatura ujemna, opad może sięgać do ziemi w swojej pierwotnej postaci, czyli jako śnieg. To czy warstwa śniegu pozostanie na nawierzchni drogowej zależy od temperatury gruntu i temperatury powietrza. Przy temperaturze powietrza i nawierzchni powyżej 0 stopni śnieg zaczyna się szybko topić. Topniejący śnieg szybko odbiera ciepło z nawierzchni drogowej, powodując spadek jej temperatury poniżej punktu zamarzania. Jeśli taka sytuacja wystąpi wieczorem, a dodatkowo towarzyszyć temu będą nocne rozpogodzenia, nawierzchnia bardzo szybko się wychłodzi. W wyniku tych procesów bardzo prawdopodobne jest powstanie gołoledzi.

Przy długotrwałych opadach śniegu przy temperaturach w okolicach zera stopni należy oczekiwać gołoledzi powstałej z topniejącego śniegu i błota pośniegowego. Jeśli do tego dodamy silny ruch uliczny, który zgniata śnieg w zwarte powierzchnie lodu, uzyskamy warunki sprzyjające powstaniu bardzo silnego oblodzenia. W celu przeciwdziałania takiemu biegowi wypadków najistotniejsze jest uniemożliwienie tworzenia się warstwy lodu poprzez prewencyjne użycie soli. Powstała w ten sposób mieszanina soli z topniejącym śniegiem i słoną wodą ma niższą temperaturę zamarzania. Także w przypadkach, kiedy opad zaczyna się w postaci deszczu i stopniowo przechodzi w śnieg, na nawierzchni może najpierw pojawiać się śliskość spowodowana topniejącym śniegiem lub powstającym lodem.

Deszcz marznący

W określonych sytuacjach synoptycznych powstaje szczególnie niebezpieczny rodzaj śliskości nawierzchni drogowej, spowodowanej opadami marznącymi. Występuje on podczas okresów cieplejszej pogody następujących po okresach szczególnie chłodnych. Napływające cieplejsze powietrze powoduje powstanie opadów w postaci deszczu, który docierając do wychłodzonej powierzchni drogowej o temperaturze poniżej zera stopni zamarza w kontakcie z tą nawierzchnią tworząc gołoledź. W bardzo krótkim czasie od rozpoczęcia opadu tworzy się przeźroczysta lodowa tafla, niemal niewidoczna z perspektywy kierowcy.