Wilgotność względna
 

Określa stosunek rzeczywistej ilości pary wodnej zawartej w powietrzu do maksymalnej zawartości pary wodnej w powietrzu przy całkowitym nasyceniu (100% wilgotności) przy tym samym ciśnieniu i temperaturze. Rejestrowana jest na stacjach synoptycznych przez urządzenia zwane higrografem. Wyrażana jest procentach.

Uwaga: w powietrzu cieplejszym mieści się więcej pary wodnej niż w powietrzu zimniejszym, przy tym samym ciśnieniu. Dlatego też ochłodzenie powoduje nasycenie powietrza parą wodna i jej kondensację, czyli zamianę w wodę (rosa, mgła, chmura).