Temperatura punktu rosy
 

Temperatura punktu rosy jest miarą zawartości wilgoci w powietrzu. Temperatura punktu rosy określa wartość temperatury powietrza, do jakiej powietrze musi się ochłodzić, aby osiągnąć stan nasycenia parą wodną. Im zimniejsze powietrze tym mniej pary wodnej może zawierać. Gdy temperatura powietrza osiąga wartość temperatury punktu rosy, dochodzi do kondensacji i do powstawania zamgleń, mgieł i osadów wodnych na powierzchni gruntu, roślinności, przedmiotach, pojazdach itp. (rosa, szadź, szron).

Temperatura punktu rosy jest niezmiernie istotna w procesie powstawania gołoledzi. Proces kondensacji pary wodnej na powierzchni drogi zaczyna się w momencie, gdy temperatura drogi spadnie poniżej temperatury punktu rosy.

Uogólniając kondensacja zachodzi w przypadkach, gdy:

- podczas bezchmurnej i bezwietrznej nocy temperatura powierzchni drogi na skutek wypromieniowania ciepła spada poniżej temperatury punktu rosy

- po okresie chłodu (niskie temperatury gruntu i drogi) napływa cieplejsze powietrze, w wyniku czego temperatura punktu rosy powietrza szybko rośnie i zbliża się do temperatury powierzchni drogowej.