Temperatura nawierzchni
 

Temperatura drogi

Temperatura powierzchni w naszych prognozach oznacza temperaturę nawierzchni "przeciętnej" drogi w danych warunkach pogodowych. Dobowe zmiany temperatury powietrza, wynikające ze zmiany nasłonecznienia są ściśle związane z nagrzewaniem się i ochładzaniem podłoża. W ciągu dnia promienie słoneczne ogrzewają grunt, od którego następnie ogrzewa się najniższa warstwa powietrza i za pośrednictwem mieszania (wiatru oraz unoszenia się cieplejszego, lżejszego powietrza) jego wyższe warstwy. Podobnie jest w nocy – najpierw wychładza się grunt, a następnie od niego ochładza się powietrze. Dlatego też temperatura drogi zazwyczaj różni się od temperatury powietrza na 2m. Różnice te są największe przy niewielkim zachmurzeniu lub niebie bezchmurnym, ponieważ chmury stanowią naturalny czynnik izolacyjny.

Podczas zimowych, bezchmurnych, bezwietrznych nocy często temperatura powietrza na wysokości 2m jest dodatnia, podczas gdy w pobliżu powierzchni gruntu spada poniżej zera i występuje przygruntowy przymrozek.

Temperatura mostu

Nawierzchnia mostu, podobnie jak drogi narażona jest na szybsze zmiany temperatury niż zmiany temperatury powietrza. Mosty ze względu na swoje położenie, są nieosłonięte i przez to bardziej eksponowane. Most jest uniesiony nad ziemią, przez co traci naturalny „magazyn” ciepła. Ponadto często jego konstrukcja jest wykonana z metalu, który jest materiałem łatwo wychładzającym się w nocy i nagrzewającym w dzień. Z drugiej strony, sąsiedztwo wody wiąże się z większą wilgotnością powietrza. Powietrze wilgotne wolniej ochładza się i wolniej nagrzewa. Temperatura mostu może, zatem różnić się od temperatury powietrza i od temperatury drogi położonej w pobliżu, przy czym różnice te nie są stałe, lecz zależą od aktualnych warunków (zachmurzenia, wilgotności, zamarznięcia zbiorników wodnych).