Skala Beauforta
 

Służy do opisywania siły wiatru na podstawie obserwacji otoczenia (obiektów na lądzie lub powierzchni morza) bez konieczności użycia instrumentów pomiarowych.

Niniejsza tabela pozwala na przeliczenie prędkości wiatru podawanej w różnych jednostkach.

Skala Beauforta

   km/h

   m/s

Siła wiatru
(°Beauforta)

Opis

   0 - 1

   0,0 - 0,4

    0

Cisza

   2 - 19

   0,5 - 5,9

    1 - 3

Słaby wiatr

   20 - 29

   6,0 - 7,9

    4

Słaby wiatr

   30 - 38

   8,0 - 10,7

    5

Umiarkowany wiatr

   39 - 49

   10,8 - 13,8

    6

Silny wiatr

   50 - 62

   13,9 - 17,1

    7

Bardzo silny wiatr

   63 - 75

   17,2 - 21,9

    8

Wicher (sztorm)

   76 - 88

   22,0 - 24,4

    9

Silny sztorm

   89 - 103

   24,5 - 28,4

    10

Bardzo silny sztorm

   104 - 118

   28,5 - 32,6

    11

Gwałtowny sztorm

   od 119

   od 32,6

    od 12

Huragan (orkan)