Opady
 

Prawdopodobieństwo opadów

Prawdopodobieństwo opadów mówi o możliwości wystąpienia opadów w danym miejscu w okresie prognozy (w prognozie krótkoterminowej dotyczy ubiegłych 3 godzin, w prognozie średnioterminowej 12 godzin dnia lub nocy):

< 35%

bardzo małe

35-45%

 małe

> 45%

duże

Przy bardzo małym prawdopodobieństwie wystąpienia opadów nie jest podawany ich rodzaj ani ilość. Informację taka należy interpretować jako wyrażone procentowo ryzyko wystąpienia opadów przy przeważającym typie pogody bez opadów.

Powyżej 35% prawdopodobieństwa wystąpienia opadów podawany jest ich rodzaj i ilość prognozowana w przypadku wystąpienia.

Prawdopodobieństwo śniegu

Przy prawdopodobieństwie opadów >0 parametr ten mówi, jakie jest ryzyko, że opady, które wystąpią będą miały postać śniegu lub śniegu z deszczem.

Ilość opadów

Charakteryzuje wysokość opadów w milimetrach dla 3 godzin (w prognozie krótkoterminowej) lub 12 godzin (w prognozie średnioterminowej). W przypadku deszczu, deszczu przelotnego lub mżawki jest to parametr bezpośredni, w przypadku śniegu i innych opadów stałych należy go rozumieć jako ilość wody, jak powstałaby z ich stopienia. Śnieg ze względu na strukturę krystaliczną zajmuje znacznie większą objętość niż opad ciekły.

W uproszczeniu przyjmuje się, że 1 mm opadu odpowiada około 1 cm pokrywy śnieżnej.

Rodzaj opadu

W prognozie warunków drogowych przyjęto następujące oznaczenia rodzaju opadu:

DE

deszcz

PDE

deszcz przelotny

MDE

marznący deszcz

ŚNDE

śnieg z deszczem

PŚNDE

przelotne opady śniegu z deszczem

ŚN

śnieg

PŚN

przelotne opady śniegu

GR

opady krupy śnieżnej lub gradu

brak opadów

br.d.

brak danych

Należy pamiętać, że opady przelotne często charakteryzują się dużym natężeniem, choć mogą być krótkotrwałe. Deszcz i śnieg z deszczem padające na grunt wychłodzony do temperatury ujemnej, zamarzają i powodują gołoledź.